top of page

VIZUÁLNÍ IDENTITA RESTAURACE MASOPUST

Vizuál obsahující logo, manuál, návrhy merkantilu i reklamních předmětů, návrhy interiéru restaurace aj. byl mou bakalářskou prací na ještě bývalém Ústavu umění a designu, dnešní "Sutnarce."

bottom of page